#ทองทิพย์รุ้ง{Thongthip~Rainbow } #พุทธศิลป์{Buddhist~a #ทองทิพย์รุ้ง{Thongthip~Rainbow }#พุทธศิลป์{Buddhist~art} ☆ ท้าวเวสสุวรรณ//รุ่นราชาทรัพย์สัมฤทธิ์ผล ☆ คร