#พระดีพิธีใหญ่พิธีเสาร์5 เหรียญหลวงพ่อแดง เนื้อเงิน ปี #พระดีพิธีใหญ่พิธีเสาร์5 เหรียญหลวงพ่อแดง เนื้อเงิน ปี34 ตอกโค้ดเสาร์5#ทองคำที่มีมูลค่ามากกว่าทองคำ สร้าง