#๙_กรกฎาคมนี้ พุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ รุ่น “ #๙_กรกฎาคมนี้ พุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ รุ่น “ ทรัพย์พูนทวี” วัดบ้านแพน (หลวงพ่อพูน) ต.สามกอ อ.เสนา