รูปพิมพ์เก่า ในหลวง รัชกาลที่ ๙ #ทรงผนวชเมื่อปี 2499 # รูปพิมพ์เก่า ในหลวง รัชกาลที่ ๙ #ทรงผนวชเมื่อปี 2499 #ขนาดรูป 9.5×13 นิ้ว เก่าแท้ถึงยุค กรอบเดิมๆ #แบ่งปั