#แม่น้ำคู้บล็อควงเดือนทั้ง 2 องค์ พร้อมทองขึ้นคอ องค์ล่ #แม่น้ำคู้บล็อควงเดือนทั้ง 2 องค์ พร้อมทองขึ้นคอ😁😁😁 องค์ล่ะ 18,500 #ถ้า2องค์เอา