#ถ้าแท้แลง่ายสบายตามวลสารองค์ประกอบครบก็ไม่ต้องมีบัตรสม #ถ้าแท้แลง่ายสบายตามวลสารองค์ประกอบครบก็ไม่ต้องมีบัตรสมาคมก็ได้ใช่ไหมครับ😁พอมีแดดนิดๆถ่ายให้ชมกั