พ่อแก่หน้าครุฑครับ เนื้อโลหะเก่ามากครับ ใต้ฐานต้อกโค๊ต พ่อแก่หน้าครุฑครับ เนื้อโลหะเก่ามากครับ ใต้ฐานต้อกโค๊ต ค้าขายได้กำไรงาม หญิงเห็นหญิงตาม ชายเห็นก็รักใคร่