“ตราบใดที่ไม่มีคำว่า’ยอมแพ้’​อยู่​ในใจ ก้าวต่อไปย่อมมี’ “ตราบใดที่ไม่มีคำว่า’ยอมแพ้’​อยู่​ในใจ ก้าวต่อไปย่อมมี‘ช