คำเดียวได้ใจความ คู้นี้ขาย 6000 บาท ประกันแท้โต๊ะชินเขี คำเดียวได้ใจความ คู้นี้ขาย 6000 บาท ประกันแท้โต๊ะชินเขียว #ถ้าคิดว่าแพงไปผมขอเก็บเข้าตู้ โดยสมาชิก ชื่อ