กระทู้1 13 ก.ค. #ของมือ1 เปิดประมูล เครื่องชั่j 200g 🎯กระทู้1 13 ก.ค. #ของมือ1 เปิดประมูล เครื่องชั่j 200g x 0.01g (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ใช้ชั่งน้ำหนักเหรี