ตรียัมปวาย เคยกล่าวใว้ว่า มีชิ้นพระสมเด็จติดตัว แค่เท ตรียัมปวาย เคยกล่าวใว้ว่า มีชิ้นพระสมเด็จติดตัว แค่เท่าหัวไม้ขีด ก็เพียงพอแล้ว ถือเป็นศิลิมงคลแก่ชีวิต มีแ