#ถาม#เป็นของกรุไหน ราคาเล่นหาประมาณเท่าไหร่…ครับ…? #ถาม#เป็นของกรุไหน ราคาเล่นหาประมาณเท่าไหร่…ครับ…? โดยสมาชิก ชื่อ Kriangsakda Intasar