ขันน้ำพระพุทธมนต์ สมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) วัดอินท ขันน้ำพระพุทธมนต์ สมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ มีติดบ้าน เป็นสิริมงคล