พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน กรุวัดเขาพนมเพลิง จ พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน กรุวัดเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย #ถามได้นะ โดยสมาชิก ชื่อ จากกลุ่ม ชมรมผู