เคยมั้ย ถามค่าแรง เคยมั้ย เนื้อทองจริงเท่าไร เคยมั้ย เคยมั้ย ถามค่าแรง เคยมั้ย เนื้อทองจริงเท่าไร เคยมั้ย คิดอย่างไง เคยมั้ย ขายคืนเท่าไร เคยดูมั้ยงานแกะลายไทยๆ