ถึงไม่ใช่สายเลือดผงพราย โดยตรงแต่ก็ได้รับบุญ วาสนา จะญา ถึงไม่ใช่สายเลือดผงพราย โดยตรงแต่ก็ได้รับบุญ วาสนา จะญาติผู้ใหญ่ สายผงพรายจำนวนมาก เพื่อให้เป็นผู้แบ่งปั