#สาริกา #แกนทองแดง ยาว 2 ซ.ม โต 0.5 ซ.ม #ถักเชือกลงรั #สาริกา #แกนทองแดง ยาว 2 ซ.ม โต 0.5 ซ.ม #ถักเชือกลงรักเก่าแท้ สนใจทักคับ โดยสมาชิก ชื่อ Paradon Ou จากกลุ่