พระนอนลาวปางไสยาสน์ ยาว 75 เซนติเมตร #ถอดเกดได้ สนใจ พระนอนลาวปางไสยาสน์ ยาว 75 เซนติเมตร #ถอดเกดได้ สนใจข้อความครับ โดยสมาชิก ชื่อ Sun Poramat จากกลุ่ม ซื้อ-ขา