ป้ายกำกับ: ถอดยอดพระเกศได้

09พ.ค.

พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางมารวิชัย #ถอดฐานไ

พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางมารวิชัย #ถอดฐานไ พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางมารวิชัย #ถอดฐานได้ #ถอดยอดพระเกศได้ เนื้อโลหะสำริด ปิดทองเครื่องทรง
08พ.ค.

พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางประทานพร #ถอดฐานไ

พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางประทานพร #ถอดฐานไ พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางประทานพร #ถอดฐานได้ #ถอดยอดพระเกศได้ เนื้อโลหะสำริด ปิดทองเครื่องทรง