กท.2(06/03/2565) ขออนุญาตแอดมินครับ #ปฐมฤกษ์ แปลว่า ช่ กท.2(06/03/2565) ขออนุญาตแอดมินครับ 🔶#ปฐมฤกษ์ แปลว่า ช่วงเวลาแรกของฤกษ์. ในความหมายของการหล่อ #ท้