บานละ300พร้อมส่ง #ต้องแอดเพื่อนมาก่อนถึงจะเห็นการเคลื่ บานละ300พร้อมส่ง #ต้องแอดเพื่อนมาก่อนถึงจะเห็นการเคลื่อนไหว โดยสมาชิก ชื่อ Thanaphat Fakaon จากกลุ่ม รูปถ