เปิดครับ เหรียญวัดยายร้า ปี16 #ต้นแบบเจริญพร สร้าง 6,0 เปิดครับ เหรียญวัดยายร้า ปี16 #ต้นแบบเจริญพร สร้าง 6,000 เหรียญ สภาพสวยแชมป์โลก เดิมสุด เดิมจัด สวยจัด ใค