#เปิDครับ เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น เสือเผ่น​ ป 🎯#เปิDครับ🎯 เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น เสือเผ่น​ ปี2517 บล็อคC วัดกาหลง ผิวพรรณรมดำดุๆเ