รูปถ่ายสี หลวงพ่อสุด วัดกาหลง #อาจารย์ของมหาโจร “ตี๋ใหญ รูปถ่ายสี หลวงพ่อสุด วัดกาหลง #อาจารย์ของมหาโจร “ตี๋ใหญ่” ท่านมีวิชาอาคมที่ไม่เป็นรองใ