รูปถ่ายหลวงพ่อฮวด วัดเสม็ด จ.ชลบุรี ร่วมพิธีพุทธาภิเษก รูปถ่ายหลวงพ่อฮวด วัดเสม็ด จ.ชลบุรี ร่วมพิธีพุทธาภิเษก 25 ศตวรรษด้วย #ต้นฉบับคมชัดปรอททั้งใบ สายใครจัดไป