#หล่อๆปลัดขิกโค๊ต_อิ_มาตราฐาน_รองแชมป์ สวัสดีคับพี่ๆ ก #หล่อๆปลัดขิกโค๊ต_อิ_มาตราฐาน_รองแชมป์ สวัสดีคับพี่ๆ กับปลัดขิกตอกโค๊ต_อิ_มาตราฐาน แห้งแกร๊กสภาพแชมป์ #ขอ