เปิดประมูลครับ(รายการที่3) #เหรียญหลวงพ่อโถม วัดธรรมปั เปิดประมูลครับ🥉(รายการที่3) #เหรียญหลวงพ่อโถม วัดธรรมปัญญาราม รุ่นสร้างศาลา๘๐ปี #กะไหล่ทองสวยมากด