เปิดแบ่งปันครับ
พระรอด เนื้อแร่เหล็กไหลแม่เหล็กดูดติดค

เปิดแบ่งปันครับ
พระรอด เนื้อแร่เหล็กไหลแม่เหล็กดูดติดครับ
โดยสมาชิก ชื่อ นะ เมืองพาน
จากกลุ่ม พระปิดตา พระหายาก และเครื่องรางยอดนิยม