เปิดค่ะ
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

เปิดค่ะ
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
โดยสมาชิก ชื่อ Namae Kie
จากกลุ่ม พระปิดตา พระหายาก และเครื่องรางยอดนิยม