เปิดคับ
พระปิดตาเก่า ไม่ทราบที เก่ามากองค์นี้

เปิดคับ
พระปิดตาเก่า ไม่ทราบที เก่ามากองค์นี้

อาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นภาพระยะใกล้

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม พระปิดตา พระหายาก และเครื่องรางยอดนิยม