เปิดครับ

เปิดครับโดยสมาชิก ชื่อ รูปไม่หล่อ แต่คอใหญ่
จากกลุ่ม พระปิดตา พระหายาก และเครื่องรางยอดนิยม