เปิดครับปิดตาพ่อเดิม500

เปิดครับปิดตาพ่อเดิม500โดยสมาชิก ชื่อ บอล ลูกพระพาย
จากกลุ่ม พระปิดตา พระหายาก และเครื่องรางยอดนิยม