พระเปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์
เปิดบูชาค่ะ
閉眼護身符,R

พระเปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์
เปิดบูชาค่ะ

閉眼護身符,Reverend Father Kaew,Wat Kruawan
開放禮拜
โดยสมาชิก ชื่อ รุ่งนภา เทียนทอง
จากกลุ่ม พระปิดตา พระหายาก และเครื่องรางยอดนิยม