ขออนุญาตเปิด
หลวงพ่อจุก เนื้อดิน ดินเก่า ใครดูชอบทักได

ขออนุญาตเปิด
หลวงพ่อจุก เนื้อดิน ดินเก่า ใครดูชอบทักได้ครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม พระปิดตา พระหายาก และเครื่องรางยอดนิยม