1 ลัง รๅคๅบวกบางๆ

1 ลัง รๅคๅบวกบางๆ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว