1ใน33 เหรียญครับ

1ใน33 เหรียญครับโดยสมาชิก ชื่อ ภาสกร นามศรี
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว