“เห็นท่านใด”เอาองค์ปู่พญาครุฑ! ไปเลี่ยมแล้ว!! ออกมาสวยถ

“เห็นท่านใด”เอาองค์ปู่พญาครุฑ! ไปเลี่ยมแล้ว!! ออกมาสวยถูกใจ! ก็จะเก็บภาพไว้เป็นแนวทาง!! (เผื่อเอาไปเลี่ยมบ้าง!) -ขออนุญาตใช้ภาพ!ครับ 😊😊😊😊😊

โดยสมาชิก ชื่อ วีระชัย โชว์ใหม่
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว