เสือ2ทิ้งทวน
หลวงพ่อเฉลิมวัดพวงนิมิต

เสือ2ทิ้งทวน
หลวงพ่อเฉลิมวัดพวงนิมิต

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว