“เมตตา” บารมี!! (ดีทุกรุ่นที่ ลพ.! อธิษฐานจิต!) แคล้วคล

“เมตตา” บารมี!! (ดีทุกรุ่นที่ ลพ.! อธิษฐานจิต!) แคล้วคลาด!! ปลอดภัย! (ประสบการณ์มีมา! ให้เห็นตลอด!ครับ) -ของดีที่ผมชอบมาก!! อีกอย่างก็คือ! คำหมาก!ครับ (เข้มขลังสุดๆ! ถึงกับมีบางท่านเรียก!) -เทพเจ้าเขาฉกรรจ์!! และคำหมากปืนแตก…. 💥💥💥💥💥

โดยสมาชิก ชื่อ วีระชัย โชว์ใหม่
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว