เงินหน้ากากทองคำเลข1เดียวในโลกสวยๆ

เงินหน้ากากทองคำเลข1เดียวในโลกสวยๆ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หล" หลงวง รายการจองที่ 2 เนื้อเงิน หน้ากากทองคำ ลงขา ลงขา3สี 3 สี"ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "รายการจองที่ 2 เนื้อเงิน หน้ากากทองคำ ลงยา 5 3 สี"

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว