“วันอังคาร”วันแข็ง! โชว์ของแรง! ก่อนออกไปทำงาน!ครับ

“วันอังคาร”วันแข็ง! โชว์ของแรง! ก่อนออกไปทำงาน!ครับ 😊😊😊😊😊

โดยสมาชิก ชื่อ วีระชัย โชว์ใหม่
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว