วัตถุมงคลงานกฐินสามัคคีวัดพวงนิมิต ปี ๒๕๖๔ วันนี้ผมได้

วัตถุมงคลงานกฐินสามัคคีวัดพวงนิมิต ปี ๒๕๖๔ วันนี้ผมได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว รวม 99 รายชื่อ ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองกฐินทุกกองด้วยครับ ขอกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้ จงส่งผลให้ทุกท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา สาธุๆๆๆ

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ใบเสร็จวับเงิน วันที: 01-11-2021 เลขที: 243306224 CUSTOMER No.: 0899395367 CUSTOMER: Cash ADDRESS: TAXID: TEL: 0899395367 E-Mail: TH0139225T5X9F ไพรัตน์ ธววมา Weight: 0.17kg 2. TH2002225TB24B Amount: 23 Weight: 0.17kg Amount: 32 แสวง เจ่มชวี Weight: 0.17kg 3.TH6105225TGF2F พิวพัฒน์ เอียมสุวรวณ 4. TH0402225U5R9A คุณสมพร คุณรัตนวรวงค์ Amount: 32 Weight: 0.17kg 5. TH1013225U805A นาย มงคล พุแด Amount: 23 Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg 6. TH6106225UBK4K เสนาะบุญรอด เสนาะ บุญรอด 7. TH4501225UFF20 สมัย บริบรณ์ 8. TH1009225UHS8C คุณวิทยา จิตจำนงค์ Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount: 32"อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Weight: 0.17kg 9 TH030422SUPB8H คุณพงษ์ศักดิ์ ภิญโญยง 10. TH1009225UR49H เจริญ แก้วงาม 11. TH2818225UW09B ไตรเทพ มาประจวบ Amount: 23 Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg 12. TH2404225V4D3C จักวพันจ์ จันทร์แทง 13. TH1104225V7G2K ทรงวุฒิ ไกรทอง 14. TH0206225VBB8A ต่อย กองเกตุใหญ่ Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount: 23 15. TH2404225WMV5D อาทิตย์ ยตศิวิ 16. TH0206225WW27A ธิเบตร์ ทองละเอียด Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg 17. TH2606225XOC8B อนุขา เด้ายา Amount: 23 Weight: 17kg Amount: 20 Weight: 17kg 18. TH2503225X2W5B นายประกราษวัต เดชสุกา 19. TH0139225X5W5E คุณอเนตว์ สุทธิสำราญ 20. TH0149225X9U6A เกรียงศักดิ่ แหลมศรี Amount: 32 Weight: .17kg Amount: 23 Weight: .17kg Amount: 23"อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Weight: 0.17kg Amount: 32 21. TH2004225XEGSB ศุวีพร ชูตินาวี 22 TH2601225XJZOF นายเสกสววค์ คงอาชิวกิจ 23 TH2106225XP33E ตวัญญุ แดงมาก 24. TH2609225XRV8A ภาสกว นามตรี Weight: 0.17kg Amount:20 Amount: 20 Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount: 20 25. TH2601225XWG7F สมพร ศุภกรธนสาร 26. TH0133225Y239C คุณสันติขับ กวนทาลา Weight: 0.17kg Amount: 20 Weight: 0.17kg Amount: 23 Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount: 20 27 TH3701225Y6S40 คุณฐินันท์ อีระวัชรานนท์ 28. TH2603225YAQ1D นาย พงษ์ตร ทูเกาะพลุก 29. TH2502225YPR1K อาขัญ เนียมสุคนธ์ 30. TH2404225YSS2C เสนอ ขันทองดี 31.TH1001225YZN8A คุณณัฐพัชร์ เตชะกัญญา 32. TH2601225Z4D4H มาดัยวัตน์ ศรศาสตร์ Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount: 32 Weight: 0.17kg Amount:20"

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว