มาส่งเพื่อนๆเขานอนกับความเมตตาที่3ผู้ว่าได้รับจากมือหลว

มาส่งเพื่อนๆเขานอนกับความเมตตาที่3ผู้ว่าได้รับจากมือหลวงพ่อค่ะ (ผู้ว่าจ. จันทบุรี ผู้ว่าจ. ตราดและผู้ว่าจ .สระแก้วค่ะโดยสมาชิก ชื่อ วรรณา ทองอยู่
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว