“พิธีพุทธาภิเษก” วัตถุมงคล!! รุ่นเสาร์ห้า! /โดยเกจิคณาจ

“พิธีพุทธาภิเษก” วัตถุมงคล!! รุ่นเสาร์ห้า! /โดยเกจิคณาจารย์ดัง ๙ รูป… 💥💥💥💥💥โดยสมาชิก ชื่อ วีระชัย โชว์ใหม่
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว