“พิธีพุทธาภิเษก”รุ่นเสาร์ห้า!! 6 ก.ค.ที่ผ่านมา!ครับ (มี

“พิธีพุทธาภิเษก”รุ่นเสาร์ห้า!! 6 ก.ค.ที่ผ่านมา!ครับ (มีวัตถุมงคลเข้าร่วมพิธีปลุกเสก! ถึง 4 รุ่น!) 💥💥💥💥💥

โดยสมาชิก ชื่อ วีระชัย โชว์ใหม่
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว