“ปลัดขิก”ไม้เทพทาโร! ที่ ลพ.เมตตาจารให้!ครับ

“ปลัดขิก”ไม้เทพทาโร! ที่ ลพ.เมตตาจารให้!ครับ 💥💥💥💥💥
โดยสมาชิก ชื่อ วีระชัย โชว์ใหม่
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว