เหรียญหลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด รุ่น3 ปี20 หลวงพ่อปลุกเ

เหรียญหลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด รุ่น3 ปี20 หลวงพ่อปลุกเสกเองร่วมกับเกจิสายเขาอ้ออีกหลายท่าน ครับ.


โดยสมาชิก ชื่อ แค่รอยยิ้ม บ้านสวน
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองใต้@นครศรีฯ@สุราษฎร์@ทั่วไป…