เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดท่านางหอม อายุ96ปี เปิดราคา350รั

เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดท่านางหอม อายุ96ปี เปิดราคา350รับประกันพระแท้
โดยสมาชิก ชื่อ น้าเมือง ธานี
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองใต้@นครศรีฯ@สุราษฎร์@ทั่วไป…