#เหรียญนอโมสุริยันจันทราพิฆาตไพรีหนุนทรัพย์
เนื้อทองทิ

#เหรียญนอโมสุริยันจันทราพิฆาตไพรีหนุนทรัพย์
เนื้อทองทิพย์
มีโชครับทรัพย์ การเงิน การงานรุ่งเรือง ศัตรูหมู่มารถดถอย พิมพ์ย้อนยุคตามแบบฉบับโบราณดั่งเดิม
ผ่านวาระพิธีตามแบบครูบาอาจารย์ต้นฉบับ…
ต้นตำหรับแห่งเมืองนครศรีธรรมรา

สนใจทักแชทโดยสมาชิก ชื่อ ประภรรพ ไชยประยา
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองใต้@นครศรีฯ@สุราษฎร์@ทั่วไป…