เปิดเหรียญเลื่อนหลวงพ่อล้าน
วัดขนาย พุนพิน สุราษฎร์ธา

เปิดเหรียญเลื่อนหลวงพ่อล้าน
วัดขนาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
ปี 57 เนื้ออัลปาก้า
หมายเลข 458
#ประกันแท้
0858285655

โดยสมาชิก ชื่อ Watchara Phuakjan
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองใต้@นครศรีฯ@สุราษฎร์@ทั่วไป…